Artists statement

 

 

Jewelry inspired by shapes, structures and repetitive patterns

found in nature.

Made by hand from various materials

depending on expression and function.

 

 

 

Jag gör smycken inspirerade av former, strukturer

och repetitiva mönster från naturen.

Allt gjort för hand av olika material beroende på uttryck och funktion.